SVEOBUHVATNA PRAVA PUTNIKA U EU

objavio 01/07/2013

imagesPo prvi put će milijuni putnika unutar Europske unije ovog ljeta biti zaštićeni sveobuhvatnim pravima putnika – bilo da putuju u zračnom, željezničkom, cestovnom ili morskom prometu. Upravo ovih dana je u zemljama Europske unije započela informativna kampanja o tim pravima.

Tako se putnicima jamči da neće biti bilo kakve diskriminacije na temelju državljanstva putnika s obzirom na ugovorne uvjete i tarife, te da imaju pravo na adekvatnu informaciju prije i tijekom putovanja o prijevozniku čiju uslugu koriste. Dodatna posebna prava su određena ovisno o tipu usluge koji se koristi.

U zračnom prometu tako putnici imaju pravo na:

– na transparentnu informaciju o cijeni karte
– pravo na kompenzaciju od 125 do 600 eura (ovisno o duljini leta) ako je let otkazan, a putnik je o tome obaviješten u manje od 14 dana, osim ako avioprijevoznik ne može dokazati da je let otkazan zbog izvanrednih okolnosti
– kompenzaciju od 125 do 600 eura (ovisno o duljini leta) ako se zabrani ukrcaj protiv volje putnika,
– kompenzaciju od 125 do 600 eura ako avion sleti na odredište s više od 3 sata kašnjenja, osim ako avioprijevoznik ne može dokazati da je do kašnjenja došlo zbog izvanrednih okolnosti. Ako je kašnjenje duže od 5 sati, putnik može tražiti povrat pune cijene karte ili preusmjeravanje do finalnog odredišta

– besplatno osvježenje, obrok, telefonski poziv i prenoćište u slučaju otkazanog leta, kašnjenja ili preusmjerenja leta
– kompenzaciju u slučaju smrti uslijed nezgode
– kompenzaciju za izgubljenu ili oštećenu prtljagu, ili za njeno kašnjenje, ako se smatra da je avioprijevoznik odgovoran za štetu

U željezničkom prometu putnici imaju pravo na:

– mogućnost da kupe kartu u vlaku ako to nisu mogli učiniti na šalteru, automatu, preko interneta ili mobitela
– kompenzaciju u slučaju kašnjenja većeg od jednog sata: može se tražiti povrat cijele cijene karte ili jednog dijela, ili se može tražiti najbrže preusmjeravanje
– kompenzaciju od 25% cijene karte za kašnjenja od 60 do 119 minuta, 50% cijene karte za kašnjenja od najmanje 120 minuta, osim ako prijevoznik ne dokaže da je do kašnjenja ili otkazivanja vlaka došlo zbog neizbježnih okolnosti
– besplatno osvježenje, obrok, telefonski poziv i prenoćište u slučaju otkazanog vlaka, ili kašnjenja većeg od 60 minuta ili u slučaju preusmjerivanja vlaka
– kompenzaciju u slučaju smrti uslijed nezgode
– kompenzaciju oko 330 eura u slučaju gubljenja, oštećenja ili kašnjenja prtljage, odnosno do 1.300 eura ako se može dokazati da je počinjena šteta.

U morskom prometu putnici imaju pravo na:

– besplatno osvježenje, obrok i prenoćište do tri noći, čiji će se troškovi pokriti s 80 eura po noći, u slučaju otkazivanja putovanja ili kašnjenja u polasku dužem od 90 minuta
– garantiran izbor između vraćanja novca za kartu ili preusmjerenja u slučaju otkazivanja putovanja ili kašnjenja dužeg od 90 minuta
– kompenzaciju od 25 do 50% cijene karte u slučaju kašnjenja u dolasku
– financijsku kompenzaciju u slučaju smrti, ozljede, gubitka ili oštećenja prtljage, vozila ili druge specijalne opreme
– isplatu unutar 15 dana za pokrivanje hitnih troškova u slučaju smrti ili ozljede
– izravno obraćanje osiguravatelju prijevoznika u slučaju smrti ili ozljede

U cestovnom prometu putnici imaju pravo na:

– besplatno osvježenje, obrok te smještaj u hotelu do dvije noći uz ukupne troškove od najviše EUR 80,00 po noći (osim u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili teških prirodnih katastrofa) u slučaju otkaza prijevoza ili kašnjenja od više od 90 minuta kod putovanja dužih od tri sata
– povrat cijene karte ili nastavak putovanja uz promjenu rute u slučaju prebukiranja ili otkazivanja puta ili kašnjenja više od 120 minuta u odnosu na vrijeme polaska prema voznom redu
– dodatno obeštećenje u visini od 50% cijene karte u slučaju kašnjenja više od 120 minuta u odnosu na vrijeme polaska prema voznom redu, kao i u slučaju otkazivanja putovanja, ako prijevoznik putniku ne ponudi niti nastavak putovanja s promijenjenom rutom, niti povrat cijene vozne karte;
– informacije o otkazivanju ili kašnjenju polaska
– kompenzaciju u slučaju smrti ili ozljede, ili u slučaju gubitka ili oštećenja prtljage zbog nesreće (uključujući i smještaj u hotelu do dvije noći uz ukupne troškove od najviše EUR 80,00 po noćenju)
– besplatnu pomoć ljudima s posebnim potrebama i osobama ograničene mobilnosti na terminalima i u vozilima te po potrebi besplatan prijevoz pratećih osoba.

Treba napomenuti da se prava nabrojana u cestovnom prometu odnose na putovanja duga 250 km ili više, te da zemlje članice mogu izuzeti domaće prijevoznike iz ovih obveza najkasnije do 28. veljače 2017. godine.

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

Izvor: danas.net.hr (M.P. )

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *